De Stadskerk IJmuiden

Welkom

Welkom bij de Stadskerk van IJmuiden

Geloof

Wij geloven in:

Wij geloven in de “blijde boodschap”, zoals deze reeds door de profeet is voorzegd (Jesaja 61) en door de Here Jezus zelf is bevestigd in Lucas 4:17-21. We bedoelen hiermee het Volle Evangelie van het koninkrijk Gods en de naam van Jezus Christus (zie ook Handelingen 8:12).

Wij geloven in:

Met grote nadruk stellen wij nog:

Het woord van God heeft absoluut gezag boven welke belijdenis dan ook !

Bediening

ZONDAG

Iedere zondag bent u van harte welkom de dienst met ons mee te maken en God alle lof en eer te brengen. De eredienst start om 10:00. Na een tijd van aanbidding en gebed zal er een prediking zijn, met als doel ons allen veranderd het zendingsveld in te sturen.

De prediking is Bijbelgetrouw en zonder compromis.

Tijdstip: 10:00 (inloop/koffie 09:30)

BIDSTOND

Iedere woensdagavond bidden wij als gemeente gezamenlijk voor de noden van de stad, Gods leiding, redding en verlossing voor alle inwoners van IJmuiden en omstreken. Het is onze voorrecht als christenen om de mensen om ons heen voor Zijn troon te brengen, en wij geloven in de kracht van gebed! Heeft u behoefte aan gebed? U bent van harte welkom onze bidstonden bij te wonen.

Tijdstip: 19:30 (inloop/koffie 19:15)

BIJBELSTUDIE

Om de week op donderdagochtend komen we als gemeente samen om in het Woord van God te duiken. Er is een toegankelijke bijbelstudie, waar geestelijke groei wordt nagestreefd. Samen geloven, samen lezen, samen groeien.

Elke oneven week op donderdag, tijdstip: 10:30 (inloop/koffie  10:00)

Media

Bezoek ons op facebook        

Bekijk hier diverse filmpjes, of beluister de laatste preek.

Over ons

Geef

Bankrekeningen

U kunt uw bijdragen aan de Evangelische Gemeente “de Stadskerk” overmaken naar één van de volgende rekeningnummers:

Rabo Bank: NL64RABO 0145 861 295 t.n.v. Evangelische Gem. “de Stadskerk” te IJmuiden

Postbank (ING bank): NL60ING 0000457 362 t.n.v. Evangelische Gem. “de Stadskerk” te IJmuiden

Bijdragen aan de Evangelische Gemeente “de Stadskerk” zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen (ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

Evangelische Gemeente “de StadskerkIJmuiden.

Gijzenveltplantsoen  32

1942 NX  IJmuiden.

KvK nummer  34385870  te Amsterdam

Contact

Thank you! I have received your message.

name

email

message

Contact Info

0255 53 58 06 (ma-di-do van 10.45 tot 12.30)

info@de-stadskerk.nl

E.G. de Stadkerk | Gijzenveltplantsoen 32 | 1972 XN IJMUIDEN